H A S T I E R E T O U R I S M E

Chargement...

TERMS ET GDPR

De vereniging zonder winstoogmerk Office du Tourisme de Hastière-sur-Meuse, met maatschappelijke zetel en kantoor te Rue Marcel Lespagne 27, 5540 Hastière-Lavaux in België, is bij de ECB geregistreerd onder nummer 0409 774 421.

Dit privacybeleid legt uit hoe we de persoonlijke gegevens gebruiken die we verzamelen wanneer u onze website bezoekt.

Onderwerpen :

 1. Welke gegevens verzamelen we?
 2. Hoe verzamelen we uw gegevens?
 3. Hoe gebruiken we je gegevens en hoe lang bewaren we ze?
 4. Marketing
 5. Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?
 6. Wat zijn cookies?
 7. Wat voor soort cookies gebruiken we?
 8. Hoe gebruiken we cookies?
 9. Hoe beheert u uw cookies?
 10. Vertrouwelijkheidsbeleid van andere websites
 11. Veranderingen in ons privacybeleid
 12. Contact opnemen
 13. Hoe neem ik contact op met de juiste autoriteiten?
 1. Wat voor gegevens verzamelen we?

Ons bedrijf verzamelt identificatiegegevens (zoals uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en -plaats, enz.), technische gegevens (zoals uw IP-adres, browser, URL, enz.) en gegevens die via cookies worden verzameld.

 1. Hoe verzamelen we uw gegevens?

Je geeft je gegevens rechtstreeks door aan het toeristenbureau van Hastière-sur-Meuse. We verzamelen deze gegevens wanneer u :

 • online registreren om een product, dienst of evenement te reserveren,
 • vul een vragenlijst in of geef je mening op een van onze sociale netwerken of per e-mail,
 • onze website gebruiken of bekijken via de cookies van uw browser,
 • meedoen aan een wedstrijd
 • om informatie vragen

Bovendien kan het Office du Tourisme de Hastière-sur-Meuse voor de uitvoering van bepaalde taken de hulp inroepen van andere bedrijven (technisch onderhoud van de website, reclamemailings, enz.). Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun respectieve taken. Uw persoonlijke gegevens worden in geen geval verkocht, doorgegeven of doorgegeven aan derden.

 1. Hoe gebruiken we je gegevens en hoe lang bewaren we ze?

Het Office du Tourisme de Hastière-sur-Meuse is geclassificeerd als een instelling belast met taken van algemeen belang zoals gedefinieerd in artikel 38 D van het Waalse Wetboek voor Toerisme.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt als onderdeel van deze taken. Het toeristenbureau van Hastière-sur-Meuse kan uw persoonsgegevens bewaren zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, en met name voor de volgende doeleinden:

Type gegevensverwerking

Bewaarperiode gegevens

I. Algemeen publiek

1° Newsletters

Om u op de hoogte te houden via onze nieuwsbrieven met alle toeristische informatie die u nodig hebt om Wallonië te bezoeken

Drie jaar na uw laatste actie als reactie op een verzoek in onze nieuwsbrief. De betrokken persoon kan zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de link die voor dit doel in de geselecteerde nieuwsbrief-e-mail staat of door een eenvoudig verzoek in te dienen.

2° Wedstrijden

Om deel te nemen aan onze online wedstrijden (via ons externe platform, de Websites en onze sociale netwerken) of offline wedstrijden (op onze stands op evenementen zoals beurzen, toeristische evenementen, enz.)

Gedurende drie maanden na het einde van de competitie (*)

3° Statistieken

Om tevredenheidsenquêtes, statistieken en marktonderzoek uit te voeren, de ervaring van gebruikers van onze websites en onze digitale hulpmiddelen te meten en andere metingen van onze prestaties uit te voeren.

De tijd die nodig is om het doel te bereiken (*)

4° Toeristische informatie

Om te reageren op verzoeken om informatie en boekingen

Gedurende 3 maanden vanaf de datum van aanvraag (*)

5° Brochure bestellingen

Om thuis een toeristische brochure te downloaden, te raadplegen of te ontvangen

Gedurende 1 jaar vanaf de datum van aanvraag (*)

6° Commerciële aanbiedingen

Om u op de hoogte te houden van commerciële aanbiedingen, kortingen en promoties van Waalse touroperators

Gedurende 1 jaar vanaf de datum van aanvraag(*)

7° Reserveringen

Om u in staat te stellen te reserveren (accommodatie, vrijetijdsactiviteiten, enz.) via de regionale marketingtool (ORC)

De tijd die nodig is om het doel te bereiken (*)

II. Toeristische professionals

1° Gegevensupdates

Het bijwerken van de gegevens van openbare en particuliere touroperators met betrekking tot hun praktische informatie, contactgegevens, prijzen, faciliteiten, diensten, enz.

De tijd die nodig is om het doel te bereiken( *)

2° Feedback

Feedback krijgen van backofficegebruikers

De tijd die nodig is om het doel te bereiken ( *)

3°Promotionele activiteiten

Het structureren van het toeristische aanbod, het creëren van nieuwe producten, het promoten van publicaties, websites en alle fysieke of digitale documenten met betrekking tot toeristische producten, het organiseren van de distributie van deze toeristische promotiedocumenten, het uitvoeren van promotionele acties, met name in het kader van onze mediapartnerschappen.

De tijd die nodig is om het doel te bereiken ( *)

III. Algemeen publiek en toeristische professionals

1° Ontwikkelingen

Om de Services die we u aanbieden te verbeteren door ons te informeren over uw belangen in de functionaliteit, prestaties en ondersteuning van onze Services.

De tijd die nodig is om het doel te bereiken ( *)

(*) De betrokkene kan te allen tijde verzoeken om verwijdering van zijn/haar gegevens (zie punt 6).

 1. Marketing

Het toeristenbureau van Hastière-sur-Meuse wil u graag informatie sturen over zijn producten, diensten en evenementen en die van zijn partners, wanneer het denkt dat deze interessant voor u kunnen zijn.

Als u hebt ingestemd met het ontvangen van onze marketinginformatie, kunt u zich te allen tijde uitschrijven.

 1. Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?

Het toeristenbureau van Hastière-sur-Meuse wil dat u op de hoogte bent van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft het recht om :

 • nformatie opvragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die over u zijn verzameld;
 • verzoeken om rectificatie, aanvulling of correctie van uw persoonlijke gegevens in geval van fouten;
 • verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens als deze niet langer nodig zijn of als verwerking niet is toegestaan;
 • weigeren dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor wervingsdoeleinden of omdat u zich in een speciale situatie bevindt;
 • verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens in specifieke gevallen te beperken;
 • vragen om uw persoonlijke gegevens terug te sturen (in een gebruikt en machineleesbaar formaat) zodat u deze persoonlijk kunt gebruiken of kunt overdragen aan een andere organisatie;
 • een verzoek tot inspraak indienen wanneer uw persoonlijke gegevens automatisch worden verwerkt en de beslissingen op basis van deze verwerking u aanzienlijk treffen. In dit geval kun je vragen om een natuurlijk persoon, en niet alleen een computer, om de beslissing te nemen, en je kunt ook je mening geven en de genomen beslissingen aanvechten.

Als de schending van de GDPR u materiële of immateriële schade heeft berokkend, kunt u bovendien een klacht indienen bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) of een collectieve rechtsvordering instellen.

Als je ons een verzoek stuurt, hebben we een maand de tijd om te reageren

 1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaardinformatie over de internetverbinding en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Wanneer u websites bezoekt, kunnen sommige gegevens automatisch worden verzameld via cookies of vergelijkbare technologieën.

Voor meer informatie : https://www.allaboutcookies.org/

 1. Wat voor soort cookies gebruiken we?

Door deze site te bezoeken geeft u het toeristenbureau van Hastière-sur-Meuse het recht om de intern verzamelde gegevens te gebruiken voor analyse, statistische doeleinden en toeristische promotie.

 1. Hoe gebruiken we cookies?

Alle gegevens die worden verzameld door de Dienst voor Toerisme van Hastière-sur-Meuse worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals :

 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “RGPD” genoemd).
 • De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Het toeristenbureau van Hastière-sur-Meuse gebruikt cookies op verschillende manieren, maar altijd met het doel om uw ervaring op onze website te verbeteren:

 • door je de pagina’s te laten zien die je al hebt gezien,
 • door te begrijpen hoe u op onze site terecht bent gekomen en wat u zoekt,
 • door in de toekomst meer informatie toe te voegen op basis van de meest bezochte pagina’s,

Het kan zijn dat het Office du Tourisme de Hastière-sur-Meuse uw persoonsgegevens moet vrijgeven om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en om een bevel of gerechtelijk bevel van de rechtbank na te leven. Een andere reden kan zijn om haar rechten of die van gebruikers van de Sites te beschermen en te verdedigen.

 1. Hoe beheert u uw cookies?

U kunt uw browser instellen om geen cookies te accepteren en op de bovenstaande website staat hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. In bepaalde gevallen kunnen sommige functies van onze website hierdoor echter niet functioneren.

 1. Vertrouwelijkheidsbeleid van andere websites

Andere websites die gelinkt zijn aan de website van het toeristenbureau van Hastière-sur-Meuse hebben niet hetzelfde privacybeleid als deze website. Dus om meer te weten te komen over hun privacybeleid, moet je naar hun website gaan en hun beleid lezen.

 1. Wijzigingen in ons privacybeleid

Ons bedrijf herziet regelmatig zijn privacybeleid en publiceert eventuele updates op deze webpagina. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 9 januari 2019.

 1. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via :

 • stuur een e-mail naar info@hastieretourisme.be
 • bel ons op : 082/64.44.34
 • contacteer ons per post: Office du tourisme de Hastière-sur-Meuse, rue Marcel Lespagne 27, 5540 Hastière-Lavaux, België
 1. Hoe neem ik contact op met de juiste autoriteiten?

Als u een klacht wilt indienen of van mening bent dat het toeristenbureau van Hastière-sur-Meuse uw problemen niet heeft opgelost, kunt u contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit

In België :

Autorité de Protection des Données

Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles

Tel : +32(0)2 274 48 00 • Fax : +32(0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

autoriteprotectiondonnees.be

OFFICE DU TOURISME DE HASTIERE-SUR-MEUSE

Rue Marcel Lespagne 27
5540 Hastière-Lavaux
+32 (0)82 64 44 34
info@hastieretourisme.be

LABELLEN

PARTNERS