Het kalktuf van Hastière

De "Travertijn" (of "Kalktuf") is een zeer bijzondere geologische formatie waarvan de formatie enigszins lijkt op die van grotten. Het is daarom ook een karstfenomeen.

In waterbronnen die specifiek zijn voor kalkrijke ondergrondgebieden, wordt de verhoging van de grondwaterspiegel soms opgemerkt door de aanwezigheid van een significante kalksteenafzetting. Grondwater is dan extra rijk aan calciumcarbonaat (CaCO3). Zodra dit naar buiten komt, sijpelt het water de helling af. Het opgeloste CO2 wordt opgenomen door de aanwezige planten (mossen en algen), waardoor kalksteen lokaal neerslaat en op deze planten wordt afgezet.

Na verloop van tijd - vaak eeuwen - vormen deze afzettingen een opeenvolging van lagen die de planten die ze hebben verzwolgen zichtbaar op hun sporen houdt.

Het kalktuf van Hastière ligt op de rechteroever van de Maas tegenover de samenvloeiing met de Hermeton. Het is zeer zeldzaam en kostbaar. Dank voor het respecteren van deze site met grote geologische waarde.